logo-wit

Een veilige cloudoplossing voor meer dan de opvolging van uw medewerkers & assets, voor de communicatie met uw partners en voor het registreren van aanwezigheden en tijden.

Bouwsector

pin.all biedt de complete oplossing voor de opvolging van aanwezigheden op de werf en voor de tijdsregistratie. Dit alles met een minimum aan administratieve taken. De meldingsplicht bij checkinatwork loopt volledig automatisch.

 

Werk samen met uw partners, communiceer en deel de gegevens zonder administratie. Dit kan op elk toestel - desktop, notebook, tablet en smartphone, altijd en overal.

 

 

Op uw bouwwerf komen veel personen: medewerkers die bij u in dienst zijn en medewerkers van aannemers en onderaannemers. Om te weten wie aanwezig is, moeten manueel lijsten worden aangelegd en dit zonder verdere verificatie. pin.all maakt het u makkelijk, met de construbadge® registreert elke persoon zich eenduidig, zonder dat u ook maar één letter administratie moet uitvoeren. Handig voor evacuatielijsten en controles op de werf.

 

Er zijn twee eenvoudige registratiemethodes: via de mobile-app of via badge:

 

Mobile-app (vereist een installatiecode voor de app op de smartphone)

De app wordt geïnstalleerd op de smartphone en scant de code van uw werf. De QR-code die gescand wordt stemt overeen met het registratienummer van de werf, of kan een eigen code zijn, gerelateerd aan de locatie van de werf. Via gps-coördinaten wordt gecheckt of de persoon wel degelijk op de werf is aangekomen. Bij het verlaten van de werf doet de persoon precies hetzelfde. pin.all herkent automatisch de “UIT” nadat eerder de “IN” werd gescand.

 

Badge (vereist de plaatsing van een badgelezer zoals de PIN3000)

Een eigen badge betekent een eerdere aanmelding van de persoon op het pin.all platform. Door de aanmaak van de badge is de persoon eenduidig geïdentificeerd. De badge kan zowel door de aannemer als de onderaannemer uitgegeven zijn. Door de relatie tussen beide partijen wordt de registratie op de locatie correct gekoppeld aan beide partijen.

De construbadge® (en metalbadge) vereist geen eerdere aanmelding van de persoon op het pin.all platform. Door de registratie wordt automatisch de persoon met de nodige gegevens aangemaakt, ook al is de persoon niet van het eigen bedrijf. Voor personen van andere bedrijven worden automatisch de nodige gegevens aangemaakt en zijn extra administratieve taken vereist. Bij het verlaten van de werf scant de persoon opnieuw met de badge om zijn “UIT” te registreren.

 

Op het platform pin.all

 • wordt bij elke registratie automatisch nagegaan of de CheckinatWork-melding nodig is;
 • kan een overzicht bekomen worden van alle aanwezigheden op de werf;
 • kan een evacuatielijst van de personen aanwezig op de werf worden getrokken;
 • zijn alle gegevens beschikbaar voor aannemers en onderaannemers;
 • kan een integratie gebeuren met eigen systemen om meldingen te registreren;
 • indien een planning beschikbaar is, dan kunnen er ook notificaties omtrent anomalieën worden verstuurd.

Sterktes

 • Checkinatwork:
 • Automatische registratie checkinatwork.
 • Vlotte registratie en opvolging van de werven:
 • geen manuele registraties van onderaannemers
 • automatische herkenning van de Construbadge® en de Metalbadge
 • permanent overzicht van wie op de werf aanwezig is
 • automatische evacuatielijst
 • minder administratie op de werf.
 • Integratie met eigen systemen voor werfopvolging en onderaannemers.
 • Eventueel koppeling aan toegangscontrole.

Integraties

 • Uw planning integreren ofwel via import uit Excel, ofwel door gebruikt te maken van de volledig uitgewerkte API.
 • Uw registraties exporteren ofwel via Excel ofwel door gebruik te maken van de volledig uitgewerkte API.